Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở
Ngày 4/3/2014, tại Hà Nội, cuộc họp của Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo đã được diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai.
Buổi làm việc đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở năm 2013, góp ý xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở, hoạt động kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trung ương và các địa phương năm 2014.

Với kế hoạch triển khai phần vốn giao Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2014, nhằm thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo", Thường trực Ban Quản lý Chương trình đề xuất tiếp tục bố trí vốn thực hiện mục tiêu hoàn thiện bộ chương trình khung và tài liệu đào tạo bồi dưỡng và các nhiệm vụ liên quan. Đối với việc thực hiện dự án 2 "Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo", Thường trực Ban Quản lý Chương trình cũng đề xuất phương án phân bổ vốn nhằm nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là khu vực biên giới. Cũng theo kế hoạch dự kiến, dự án 3 "Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo" sẽ thực hiện việc đặt hàng sản xuất, biên tập các chương trình truyền hình theo chuyên đề và gửi về các đài địa phương phát lại; xuất bản các xuất bản phẩm theo chuyên đề; thiết lập cụm thông tin đối ngoại cửa khẩu; sản xuất ấn phẩm truyền thông và có kinh phí lưu trữ, quảng bá để đảm bảo hiệu quả tuyên truyền, quảng bá các xuất bản phẩm và ấn phẩm truyền thông của Chương trình gửi về các điểm Bưu điện văn hoá xã.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở đã thực hiện trong năm 2013. Thứ trưởng đề nghị Ban Quản lý Chương trình cần đôn đốc việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013 của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Những báo cáo này cần tập trung nêu rõ hiệu quả, khó khăn và những bài học kinh nghiệm của Chương trình thời gian qua. Với báo cáo của các tỉnh cần có phần nêu rõ kinh phí đầu tư để từ đó có thể khuyến khích các tỉnh khác có những đầu tư thêm để tăng tính hiệu quả cho Chương trình. Với các nhiệm vụ của Bộ, lãnh đạo theo chức năng cần đôn đốc hoàn thiện các nội dung để sớm trình lên quyết toán.

Thứ trưởng nhấn mạnh, năm 2014 kinh phí Trung ương giao đã giảm nhiều và không đáp ứng được hết các nhu cầu theo kế hoạch đưa ra. Vì vậy, lãnh đạo các đơn vị trong Bộ cần giải thích cho các đơn vị liên quan hiểu những khó khăn chung của đất nước và có kế hoạch triển khai ngay các hạng mục. Đối với Dự án 1 cần ưu tiên hoàn thiện hai bộ tài liệu cho các tỉnh, huyện; Dự án 2 chủ yếu tăng cường hệ thống thông tin cơ sở cho các huyện có xã nằm trong Chương trình Mục tiêu quốc gia. Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở cần có giải thích về việc tạm thời năm 2014 sẽ chưa triển khai hoạt động thông tin truyền thông tại các đồn biên phòng; đối với Dự án 3, Ban Quản lý lựa chọn 3 tỉnh: An Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh để triển khai nội dung thiết lập cụm thông tin đối ngoại trong năm 2014. Cục Thông tin đối ngoại cần có tờ trình Bộ trưởng để thủ tục được triển khai ngay từ đầu năm. Các ấn phẩm và chương trình truyền hình sẽ có những cân đối hợp lý về kinh phí thực hiện và Ban Quản lý phải có báo cáo cụ thể và sớm trình Lãnh đạo Bộ. Thứ trưởng yêu cầu năm 2014, thành viên của Ban Quản lý Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở phải có kế hoạch cụ thể cho việc thanh, kiểm tra và chấp hành nghiêm túc Kế hoạch số 640/KH-BTTTT về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trung ương và các địa phương năm 2014.
 
Ngày 4/3/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có kế hoạch số 640/KH-BTTTT về việc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan trung ương và các địa phương năm 2014. Kế hoạch này yêu cầu công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở là hoạt động định kỳ, sử dụng thông tin của phần theo dõi, giám sát để phân tích toàn diện, có hệ thống và khách quan sự phù hợp, hiệu quả, hiệu suất, tác động và mức độ bền vững của Chương trình, từ đó rút bài học kinh nghiệm sau 3 năm chỉ đạo, điều hành và quản lý thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở.
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập