Triển khai thực hiện dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Lào Cai năm 2012
Sáng ngày 19/6/2012, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố hướng dẫn triển khai thực hiện dự án 2 - Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở tỉnh Lào Cai năm 2012. Đồng chí Tô Trọng Tôn – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị.
Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông việc thực hiện dự án 2 dựa trên nguyên tắc tận dụng cơ sở vật chất có sẵn tại địa phương, theo đó nguồn vốn ngân sách Trung ương chỉ sử dụng để đầu tư thiết bị (máy phát và thiết bị phụ trợ). Các huyện, thành phố bố trí nguồn ngân sách địa phương để sửa chữa, cải tạo nhà trạm, phòng đặt máy, duy trì hoạt động thường xuyên đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn của máy phát. Như vậy, năm 2012, tỉnh Lào Cai sẽ đầu tư xây dựng mới 20 trạm truyền thanh cấp xã, 270 cụm loa thôn bản và nâng cấp 2 Đài truyền thanh – Truyền hình cấp huyện (theo Quyết định số 1268/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Lào Cai về việc giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2012).

Tại cuộc họp, các huyện, thành phố đều nhất trí với các nội dung theo hướng dẫn, đồng thời cũng nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động như: trạm truyền thanh của nhiều xã bị hư hỏng nặng không sử dụng; việc bố trí cán bộ kiêm nhiệm phụ trách trạm truyền thanh nên hạn chế về chuyên môn, mức hộ trợ thấp, cán bộ thường xuyên thay đổi nên hiệu quả hoạt động của các trạm truyền thanh không cao; việc phát sóng còn gặp nhiều khó khăn do khoảng cách giữa các thôn bản với trung tâm xã cách xa nhau, mật độ dân không tập trung; thiếu nhà văn hóa nên việc tận dụng nhà văn hóa để đặt trạm là không thực hiện được; thiếu sự đồng bộ giữa thiết bị với cơ sở vật chất của thôn, bản (công suất máy phát lớn mà nguồn điện quốc gia chưa tới nơi);….

Ghi nhận những khó khăn, vướng mắc mà địa phương đang gặp phải, đồng chí Tô Trọng Tôn - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã nêu ra những ý kiến giải đáp vướng mắc mà địa phương đề cập. Đồng chí cũng nhấn mạnh, để dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở năm 2012 đạt hiệu quả, các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, dự toán triển khai thực hiện. Đồng thời, để đảm bảo đồng bộ và thuận lợi trong việc triển khai thực hiện, phát huy hiệu quả khi các dự án hoàn thành và đưa vào triển khai thực hiện đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xem xét, quyết định giao cho Đài Truyền thanh – Truyền hình thực hiện dự án này.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 1,068
  • Trong tuần: 5,910
  • Tất cả: 2,434,603
Đăng nhập