Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt III năm 2022

Ngày 09/8/2022, tại thành phố Lào Cai đã diễn ra Hội nghị triển khai phổ biến pháp luật đợt III/2022. 

 
anh tin bai

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị phổ biến nội dung cơ bản của Luật Điện ảnh, Luật Thi đua, khen thưởng, Luật Cư trú, Luật Cảnh sát cơ động và các Nghị quyết được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ ba; các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê; Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 19/6/2022 của HĐND tỉnh Lào Cai khoá XVI, kỳ họp thứ 5 ban hành quy định một số nội dung về cơ chế thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Quyết định số 20/2022/QĐ-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định cấp dự báo cháy rừng và bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

 

anh tin bai

Bà Trần Thị Thu Hiền – Phó trưởng phòng Thông tin, báo chí, xuất bản
– Sở TT&TT phổ biến Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT tại Hội nghị

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT ngày 22/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Tiêu chí nhận diện “báo hoá” tạp chí, “báo hoá” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hoá” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hoá” báo chí. Bộ Tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí giúp cơ quan chỉ đạo báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí ở Trung ương và địa phương, cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí và các tổ chức, cá nhân nhận diện, giám sát, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý những dấu hiệu chệch hướng nhằm tạo ra môi trường lành mạnh, tạo ra cơ chế, chính sách hỗ trợ báo chí, truyền thông theo kịp sự phát triển của truyền thông hiện đại.

Thông qua Hội nghị các báo cáo viên pháp luật đã được tiếp thu những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, những chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp, từ đó sẽ triển khai có hiệu quả tại địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức tuân thủ pháp luật./.

Thùy Liên                                                                       

                                                                Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 3,660
  • Tất cả: 2,055,235
Đăng nhập