Trao đổi nghiệp vụ
  • Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở

    Triển khai Quyết định số 408/QĐ-BTTTT ngày 20/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm công tác thông tin cơ sở năm 2023, Cục Thông tin cơ sở tổ chức biên soạn Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ thông tin cơ sở.

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập