Giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Thực hiện Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2022 của Quốc hội khoá XV, Chính phủ đã tổ chức, chỉ đạo việc xây dựng và trình Quốc hội Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến tại hai kỳ họp và đã nhất trí thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện với đa số phiếu tán thành (444/447) tại phiên họp ngày 09 tháng 11 năm 2022.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện (Luật số: 09/2022/QH15) gồm có 04 điều sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến các vấn đề: (i) quy hoạch băng tần, tần số vô tuyến điện; (ii) các quy định liên quan đến cấp phép sử dụng tần số vô tuyến điện; (iii) các khoản thu từ việc sử dụng tần số vô tuyến điện; (iv) cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên; (v) đăng ký, phối hợp quốc tế về tần số Vô tuyến điện và quỹ đạo vệ tinh; (vi) phân bổ tần số vô tuyến điện cho quốc phòng, an ninh; (vii) sửa đổi, bổ sung để phù hợp, thống nhất với các Luật có liên quan; (viii) điều khoản chuyển tiếp; (ix) và hiệu lực thi hành.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023. Riêng quy định về đào tạo, cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024 để các tổ chức đào tạo có thời gian chuyển đổi đáp ứng đầy đủ các quy định theo Luật

(Toàn văn Luật số: 09/2022/QH15 ngày 09/11/2022 đính kèm)./.Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 222
  • Trong tuần: 222
  • Tất cả: 2,360,061
Đăng nhập