Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình

Ngày 01/10/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/2016/NĐ-CP về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh, truyền hình. 

Nghị định số 71/2022/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung 15/32 điều của Nghị định số 06/2016/NĐ-CP được Chính phủ ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023, sẽ đảm bảo quản lý hiện đại, phù hợp xu hướng thế giới, thúc đẩy thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam phát triển. Doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài cung cấp xuyên biên giới vào Việt Nam được kinh doanh trên cùng mặt bằng pháp lý.

Theo đó, Nghị định số 71/2022/NĐ-CP được ban hành đã bổ sung quy định quản lý mới, nổi bật, như sau:

1. Bổ sung chính sách quản lý, gồm: Bổ sung quy định làm rõ dịch vụ truyền hình xuyên biên giới phải được quản lý theo quy định của Nghị định, tại khoản 4 Điều 5 và bổ sung quy định cho phép duy trì dịch vụ truyền hình cáp tương tự theo nhu cầu thị trường, đây là quy định thể chế hóa Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 14/5/2020, tại khoản 7 Điều 5.

2. Bổ sung quy định cho phép dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng internet (OTT TV) được cung cấp đến người Việt Nam mà không buộc phải cung cấp kênh chương trình như các dịch vụ truyền hình truyền thống, tại điểm c khoản 2 Điều 12.

3. Bổ sung quy định về quản lý biên tập nội dung theo yêu cầu (VOD)  thích ứng với tính chất, đặc điểm của loại hình dịch vụ dịch vụ phát thanh, truyền hình theo yêu cầu trên mạng internet (OTT TV VOD), phân nhóm nội dung để có các quy định biên tập phù hợp, tại khoản 1 Điều 20a:

- Nhóm chương trình tin tức, thời sự; các chương trình về chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế, xã hội: do cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình sản xuất, biên tập trước khi cung cấp trên dịch vụ.

- Nhóm phim: Doanh nghiệp được chủ động thực hiện hoạt động phân loại phim theo tiêu chí phân loại do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định khi đáp ứng các điều kiện thực hiện phân loại phim theo quy định của Chính phủ và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại. Trong trường doanh nghiệp không có năng lực, điều kiện để thực hiện thì đề nghị cơ quan quản lý phân loại hoặc cấp quyết định phát sóng.

- Nhóm chương trình thể thao, giải trí: Doanh nghiệp được chủ động thực hiện hoạt động biên tập, phân loại trước khi cung cấp trên dịch vụ và hiển thị cảnh báo trong khi cung cấp dịch vụ, căn cứ theo nguyên tắc biên tập, phân loại và cảnh báo nội dung theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật liên quan, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam.

4. Điều chỉnh quy định về quản lý biên dịch: Doanh nghiệp được chủ động trong hoạt động biên dịch. Biên dịch VOD nước ngoài, kênh nước ngoài phải bảo đảm tôn trọng, bảo tồn sự trong sáng của tiếng Việt, bảo đảm không vi phạm các điều cấm theo quy định pháp luật Việt Nam, nội dung biên dịch phải được biên tập, phân loại theo đúng quy định, tại khoản 2 Điều 19 và khoản 2 Điều 20a.

5. Bổ sung các quy định để nâng cao trách nhiệm của cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình trong hoạt động liên kết sản xuất chương trình tại khoản 3 và khoản 5 Điều 16.

6. Bổ sung quy định giao cơ quan có thẩm quyền triển khai ngăn chặn nội dung truyền hình theo yêu cầu không thực hiện biên tập theo quy định tại khoản 3 Điều 20a.

7. Bổ sung các quy định để giảm thủ tục hành chính, định hướng trực tuyến hóa các thành phần hồ sơ để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Hướng dẫn cụ thể sẽ được Bộ TT&TT ban hành theo hình thức thông tư.

Hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang hoàn chỉnh văn bản hợp nhất Nghị định số 71/2022/NĐ-CP và Nghị định số 06/2016/NĐ-CP để thống nhất áp dụng các quy định, tạo thuận lợi trong quản lý thực hiện.

Lâm Tú

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 777
  • Trong tuần: 3,998
  • Tất cả: 2,277,664
Đăng nhập