Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh Lào Cai và NDXP của quốc gia
Hiện nay, tỉnh Lào Cai và Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và đưa vào sử dụng các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh Lào Cai và NDXP (National Data Exchange Platform) của quốc gia phục vụ việc kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương, giúp tối đa hóa giá trị dữ liệu, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, phục vụ hiệu quả quản lý chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành, tạo tiền đề thúc đẩy cho quá trình chuyển đổi số của tỉnh và quốc gia được nhanh chóng, hiệu quả.

Nhằm hỗ trợ trong việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước được thống nhất, tối ưu, thuận tiện cho việc quản lý, vận hành, duy trì, bảo đảm an toàn thông tin mạng các kết nối trên quy mô toàn tỉnh và toàn quốc, thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh Lào Cai và NDXP của quốc gia. Trên cơ sở các nội dung tại Công văn số 677/BTTTT-THH ngày 03/3/2022, của Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP). Đồng thời, để tạo tính lan tỏa, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về đẩy mạnh kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh và của quốc gia; Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua các Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh Lào Cai và NDXP của quốc gia với các nội dung như sau:

1. Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh Lào Cai, bao gồm:

- Các dịch vụ dùng chung: Đăng nhập một lần, danh mục dùng chung, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.

- Các cơ sở dữ liệu liên thông về: Đăng ký doanh nghiệp;  Bảo hiểm xã hội; Dân cư; Đất đai.

- Các dịch vụ liên thông quốc gia: Bưu chính công ích; lý lịch tư pháp; hộ tịch tư pháp; Cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách; Báo cáo quốc gia.

- Các dịch vụ khác khi được chia sẻ, tích hợp từ các bộ, ngành trung ương và các địa phương khác.

* Toàn bộ các tài liệu được đăng tải công khai và cập nhật thường xuyên tại địa chỉ (link truy cập): https://lgsp.laocai.gov.vn/docs/

2. Hướng dẫn kết nối và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu NDXP quốc gia Tải về

3. Hướng dẫn kết nối nền tảng phân tán Tải về

Tin khác
1 2 3 4 5  ... Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 236
  • Trong tuần: 3,643
  • Tất cả: 2,055,218
Đăng nhập