Kế hoạch tổ chức Hội thi phát thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020
Ngày 29/5/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 34/KH-STTTT Tổ chức Hội thi phát thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2020.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò, vị trí của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Tạo không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình phát thanh cơ sở; đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình Xây dựng Nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững; Năm An toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia không lái xe”, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của khán thính giả.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Biên tập, cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở trong quá trình soạn thảo, biên tập và tổ chức xây dựng, sản xuất các chương trình phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

- Khuyến khích sáng tạo, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh; giới thiệu những tác phẩm phát thanh xuất sắc tới đông đảo thính giả.

- Các chương trình phát thanh tham gia hội thi có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn in đĩa, phát trên kênh phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông các huyện, thành phố và các Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

- Các chương trình tham gia Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có hiệu quả tuyên truyền, có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Quy mô tổ chức: Hội thi phát động trên quy mô toàn tỉnh với hai nội dung chính:

- Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ III - năm 2020.

- Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020.

(Sau đây gọi tắt là Hội thi, Cuộc thi).

2. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian phát động: 01/6/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/8/2020 đến hết ngày 31/8/2020.

- Tổ chức chấm giải: Từ 01/9/2020 đến 20/9/2020.

- Trao giải và bế mạc: Dự kiến tháng 10/2020 (Chương trình cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai- tỉnh Lào Cai.

- Nơi nhận tác phẩm dự thi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai ‑ Đại lộ Trần Hưng Đạo ‑ Phường Nam Cường ‑ Thành phố Lào Cai ‑ Tỉnh Lào Cai, điện thoại 02143.828.787. Đầu mối liên hệ: Đ/c Lâm Thị Tú- Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản. Điện thoại: 0987 869 099.

III. ĐIỀU KIỆN TÁC PHẨM THAM DỰ HỘI THI, CUỘC THI

- Chương trình phát thanh bằng tiếng Việt đã được phát sóng trên đài Trung ương, Đài Phát thanh ‑ Truyền hình tỉnh Lào Cai, Kênh phát thanh Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông các huyện, thành phố, thị xã, Đài Truyền thanh cơ sở (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/8/2020).

- Chương trình chưa tham gia dự thi các giải báo chí hoặc Liên hoan Phát thanh ‑ Truyền hình cấp tỉnh trở lên tổ chức.

- Chương trình (file âm thanh) được in trên đĩa CD, USB, kèm theo văn bản phần lời của chương trình (Ghi rõ tên đơn vị, tên chương trình, tên người chịu trách nhiệm sản xuất (tác giả); tên và số điện thoại của phát thanh viên; ngày phát sóng, địa chỉ đơn vị tham dự, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn).

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA

1. Đối với Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ III - năm 2020

1.1. Đối tượng tham gia:

Thành viên Ban biên tập; cán bộ đang công tác tại 127 Đài truyền thanh xã. (Phụ lục 01: Danh sách 127 Đài Truyền thanh xã kèm theo).

1.2. Chủ đề Hội thi: Xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai năm 2020; tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.3. Nội dung:

- Phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của các địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

- Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Công tác triển khai, kết quả thực hiện trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với các tiêu chí của xây dựng Nông thôn mới; về công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

- Gương người tốt, việc tốt trong lao động, học tập, sản xuất, có tính giáo dục sâu sắc, có tác động lan tỏa trong xã hội.

- Chương trình phát thanh tham dự Hội thi phải có tư tưởng lành mạnh, quan điểm rõ ràng, bảo đảm tính chân thật (có địa chỉ cụ thể) và có tác dụng trong đời sống xã hội.      

1.4. Hình thức: Sản xuất 01 chương trình phát thanh có thời lượng từ 10 phút ‑ 15 phút.

1.5. Số lượng: Mỗi xã lựa chọn gửi dự thi 01 chương trình phát thanh.

1.6. Cơ cấu giải thưởng

STT

Giải thưởng

Số lượng

Giá trị

I

Giải chính thức

 

 

1

Giải Nhất

01

2.400.000 đồng/1 giải

2

Giải Nhì

02

1.600.000 đồng/1 giải

3

Giải Ba

03

1.300.000 đồng/1 giải

4

Giải Khuyến khích

10

800.000 đồng/1 giải

II

Giải phụ

 

 

1

Chương trình có giọng đọc nam truyền cảm nhất

01

300.000 đồng/giải

2

Chương trình có giọng đọc nữ truyền cảm nhất

01

300.000 đồng/giải

3

Chương trình có chuyên mục hay nhất

01

300.000 đồng/giải

4

Chương trình có chùm tin mang tính thời sự nhất

01

300.000 đồng/giải

            Ngoài ra dự kiến huy động xã hội hóa một số giải thưởng phụ để khuyến khích các chương trình có nội dung tốt như: Bài viết hay về chủ đề xây dựng Đảng, bài viết hay về chủ đề an ninh trật tự; bài viết hay về tiêu chí nông thôn mới; bài viết về gương điển hình tiên tiến hay nhất,....

2. Đối với Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020

2.1. Đối tượng tham gia

Thành viên Ban biên tập; cán bộ đang công tác tại 152 Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. (Phụ lục 02: Danh sách 152 Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn kèm theo).

2.2. Chủ đề: Tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020.

2.3. Nội dung:

- Tuyên truyền, quán triệt tinh thần Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019-2021; Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt; các nhiệm vụ, giải pháp, kết quả thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2020.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trong đó trọng tâm là Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; các quy định, chế tài xử phạt vi phạm về trật tự an toàn giao thông; vận động cán bộ, công chức nêu gương, toàn dân thực hiện “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

- Tuyên truyền công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm quy định nồng độ cồn, ma túy, tốc độ và mũ bảo hiểm đối với người đi môtô, xe gắn máy, xe đạp điện, tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm đối với xe chở khách.

- Tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ, quản lý chất lượng các công trình đầu tư, nâng cấp, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; kịp thời khắc phục các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; bảo đảm hạ tầng thông suốt, an toàn cho người dân.

- Tuyên truyền tiếp tục nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn đối với các hoạt động vận tải; siết chặt quản lý, bảo đảm điều kiện lao động, vệ sinh môi trường và chăm sóc sức khỏe đúng quy định đối với đội ngũ lái xe, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.

2.4. Hình thức: Sản xuất 01 chương trình phát thanh có thời lượng từ 10 phút ‑ 15 phút.

2.5. Số lượng: Mỗi xã lựa chọn gửi dự thi 01 chương trình phát thanh.

2.6. Cơ cấu giải thưởng

STT

Giải thưởng

Số lượng

Giá trị

A

Giải tập thể

(Trao cho các huyện, thị xã, thành phố có số lượng chương trình dự thi nhiều nhất, có chất lượng tốt nhất xếp từ cao xuống thấp)

 

 

1

Giải Nhất

01

5.000.000 đồng/1 giải

2

Giải Nhì

02

4.000.000 đồng/1 giải

3

Giải Ba

02

3.000.000 đồng/1 giải

4

Giải Khuyến khích

04

1.000.000 đồng/1 giải

B

Giải Tuyên truyền về an toàn giao thông xuất sắc (trao cho Đài truyền thanh cấp xã)

 

 

1

Giải Nhất

01

5.000.000 đồng/giải

2

Giải Nhì

02

4.000.000 đồng/giải

3

Giải Ba

03

3.000.000 đồng/giải

4

Giải Khuyến khích

10

1.000.000 đồng/giải

C

Giải phụ

 

 

1

Chương trình phát thanh có giọng đọc nam truyền cảm

02

1.000.000 đồng/giải

2

Chương trình phát thanh có giọng đọc nữ truyền cảm

02

1.000.000 đồng/giải

3

Chương trình phát thanh có hình thức thể hiện hấp dẫn

02

1.000.000 đồng/giải

4

Chương trình phát thanh có chùm tin mang tính thời sự

02

1.000.000 đồng/giải

 

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí tổ chức Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ III - năm 2020

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, giải thưởng Hội thi; hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, ăn ở cho các đối tượng không hưởng lương tham dự buổi tổng kết, trao giải.

- Các địa phương có chương trình dự thi chịu trách nhiệm về chi phí sản xuất chương trình tham gia Hội thi .

2. Kinh phí tổ chức Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020

- Cục Thông tin cơ sở - Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, giải thưởng Cuộc thi.

- Các địa phương có chương trình dự thi chịu trách nhiệm về chi phí sản xuất chương trình tham gia Cuộc thi.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ III - năm 2020.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký; ban hành thể lệ Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ III - năm 2020.

- Phối hợp với Cục Thông tin cơ sở thành lập Ban ban giám khảo, tổ thư ký Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020 tại Lào Cai.

- Thông tin về Thể lệ Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020 đến Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp nhận các tác phẩm tham dự Hội thi, cuộc thi.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thông tin cơ sở tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thi, Cuộc thi.

- Xây dựng kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND phê duyệt.

- Phối hợp với Đài Phát thanh ‑ Truyền hình tỉnh chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ chấm thi, trao giải Hội thi, Cuộc thi.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, đôn đốc Đài Truyền thanh các xã tham dự Hội thi, Cuộc thi.

- In sao đĩa các tác phẩm tham dự Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ III - năm 2020 cấp phát cho các Đài truyền thanh cơ sở.

- Tuyên truyền về Hội thi, Cuộc thi trên Cổng Thông tin điện tử Sở, Cổng thông tin đối ngoại.

2. Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông)

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký; ban hành Thể lệ Cuộc thi liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai tổ chức tổng kết, trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Hội thi, Cuộc thi.

- Thực hiện thanh quyết toán kinh phí các nội dung triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Đề nghị Báo Lào Cai, Đài Phát thanh- truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng

- Tuyên truyền về Hội thi, Cuộc thi.

- Đài Phát thanh ‑ Truyền hình tỉnh Lào Cai phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ chấm thi, trao giải Hội thi, Cuộc thi.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao ‑ Truyền thông các huyện, thị xã, thành phố:

+ Tuyên truyền về Hội thi, Cuộc thi.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ các Đài Truyền thanh cơ sở xây dựng, sản xuất các chương trình tham gia dự thi để chương trình đạt chất lượng cao nhất.

- Chỉ đạo UBND các xã, Đài Truyền thanh cơ sở tích cực tham gia Hội thi, Cuộc thi.

Tin khác
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập