Lần thứ hai Lào Cai tổ chức Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai”
 Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch số 24/KH-STTTT về việc tổ chức Hội thi phát thanh cơ sở về chủ đề “Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai” lần thứ hai - năm 2019.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh ở cơ sở về vai trò, vị trí của hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở đối với công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

- Góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên Ban Biên tập, cán bộ Đài Truyền thanh cơ sở trong quá trình soạn thảo, biên tập và tổ chức xây dựng, sản xuất các chương trình tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở nói chung và chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững nói riêng.

- Từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung các chương trình phát thanh cơ sở, đặc biệt các chương trình  về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của thính giả.

- Khuyến khích sáng tạo, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, hợp tác sản xuất các chương trình phát thanh; giới thiệu những tác phẩm phát thanh xuất sắc tới đông đảo thính giả.

- Các chương trình phát thanh tham gia hội thi có chất lượng tốt sẽ được lựa chọn in đĩa, phát trên kênh phát thanh của Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông các huyện, thành phố và các Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định, có ý nghĩa thiết thực trong công tác tuyên truyền tại cơ sở.

- Các chương trình tham gia Hội thi phải được chuẩn bị chu đáo, có nội dung tiêu biểu, phù hợp và có hiệu quả tuyên truyền, có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của nhân dân.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Quy mô tổ chức: Hội thi phát động trên quy mô toàn tỉnh.

2. Đối tượng tham gia:

Thành viên Ban biên tập; cán bộ đang công tác tại 143 Đài truyền thanh xã.  

(Danh sách 143 Đài Truyền thanh xã kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian phát động Hội thi: 01/02/2019 đến hết ngày 31/7/2019.

- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày 01/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019.

- Tổ chức chấm giải: Từ 01-10/9/2019.

- Trao giải và bế mạc: Dự kiến tháng 9/2019 (lịch trình cụ thể sẽ được thông báo sau).

- Địa điểm: Tại thành phố Lào Cai.

- Nơi nhận tác phẩm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lào Cai – Đại lộ Trần Hưng Đạo – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Tỉnh Lào Cai, điện thoại 02143.828.787.

III. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC

1. Chủ đề: Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai năm 2019.

2. Nội dung:

- Phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của các địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

- Công tác triển khai, kết quả trong phát triển kinh tế, xã hội gắn với các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền về công tác giảm nghèo bền vững tại địa phương.

- Các gương người tốt, việc tốt trong lao động, học tập, sản xuất và chiến đấu có tính giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa mãnh mẽ trong xã hội.

- Chương trình phát thanh tham dự Hội thi phải có tư tưởng lành mạnh, quan điểm rõ ràng, bảo đảm tính chân thật (có địa chỉ cụ thể) và có tác dụng trong đời sống xã hội.     

3. Hình thức: Sản xuất 01 chương trình phát thanh có thời lượng từ 10 phút – 15 phút.

4. Số lượng: Mỗi đơn vị lựa chọn gửi dự thi 01 chương trình.

5. Điều kiện tác phẩm tham dự Hội thi

- Chương trình phát thanh bằng tiếng Việt đã được phát sóng trên đài Trung ương, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai, Kênh phát thanh Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông các huyện, thành phố, Đài Truyền thanh cơ sở (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/8/2019).

- Chương trình chưa tham gia dự thi các giải báo chí hoặc Liên hoan Phát thanh – Truyền hình cấp tỉnh trở lên tổ chức.

- Chương trình (file âm thanh) được in trên đĩa CD, USB, kèm theo văn bản phần lời của chương trình. (Ghi rõ tên đơn vị, tên chương trình, tên người chịu trách nhiệm sản xuất (tác giả), ngày phát sóng, địa chỉ đơn vị tham dự, có chữ ký và đóng dấu xác nhận của UBND xã).

            IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

            STT

Giải thưởng

Số lượng

Giá trị

I

Giải chính thức

 

 

1

Giải Nhất

01

2.400.000 đồng/1 giải

2

Giải Nhì

02

1.600.000 đồng/1 giải

3

Giải Ba

03

1.300.000 đồng/1 giải

4

Giải Khuyến khích

10

800.000 đồng/1 giải

II

Giải phụ

 

 

1

Chương trình có giọng đọc nam truyền cảm nhất

01

300.000 đồng/giải

2

Chương trình có giọng đọc nữ truyền cảm nhất

01

300.000 đồng/giải

3

Chương trình có chuyên mục hay nhất

01

300.000 đồng/giải

4

Chương trình có chùm tin mang tính thời sự nhất

01

300.000 đồng/giải

           

            V. KINH PHÍ

- Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức, giải thưởng Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

- Chi phí cho việc sản xuất chương trình dự thi do đơn vị, địa phương có chương trình tham dự Hội thi chịu trách nhiệm.

- Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ một phần kinh phí đi lại, ăn ở cho các đối tượng không hưởng lương tham dự buổi tổng kết, trao giải.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Xây dựng kế hoạch, chủ trì tổ chức Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

- Thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo và Tổ thư ký Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

- Ban hành thể lệ Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

- Tiếp nhận các tác phẩm tham dự Hội thi của các Đài Truyền thanh cơ sở.

- Tổ chức tổng kết, trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải tại Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

- Xây dựng kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND phê duyệt.

- Phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh chuẩn bị các trang thiết bị cần thiết phục vụ chấm thi.

- Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, đôn đốc Đài Truyền thanh các xã tham dự Hội thi.

- In sao đĩa các tác phẩm tham dự Hội thi cấp phát cho các Đài truyền thanh cơ sở.

- Tích cực tuyên truyền về Hội thi trên Cổng Thông tin điện tử Sở, Cổng thông tin đối ngoại.

2. Báo Lào Cai, Tạp chí Phansipăng:

- Tuyên truyền về Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

3. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai:

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội thi (phòng chấm thi, hội trường tổ chức trao giải,…).

- Tuyên truyền về Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

4. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông các huyện, thành phố tuyên truyền về Hội thi.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông các huyện, thành phố hỗ trợ Đài Truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện, thành phố dựng, ghi các chương trình dự thi để chương trình đạt chất lượng cao nhất.

- Chỉ đạo UBND các xã, Đài Truyền thanh cơ sở tích cực tham gia Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông các huyện, thành phố:

- Tuyên truyền về Hội thi phát thanh cơ sở lần thứ hai năm 2019.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các Đài Truyền thanh các xã dựng kỹ thuật các chương trình phát thanh gửi dự thi./.

Lâm Tú
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập