Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về quản lý hoạt động quảng cáo trên mạng viễn thông, CNTT và xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác.

Trong thời gian vừa qua, trước tình trạng lợi dụng dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin (CNTT) nhằm tuyên truyền các nội dung chống phá đảng, nhà nước; lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; chào mời, quảng cáo về các dịch vụ bán hàng,.. với tần suất ngày một nhiều bằng các hình thức như gọi điện thoại, tin nhắn, thư điện tử đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Chính phủ và các cơ quan chuyên ngành đã ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động quảng cáo trên mạng viễn thông và triển khai các giải pháp chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, như: Nghị định số 91/2020/NĐ/CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác; Thông tư số 22/2021/TT-BTTTT ngày 13/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử, cuộc gọi rác, …

Nhằm hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nắm bắt quy định của pháp luật và cách thức ngăn chặn, xử lý các trường hợp liên quan đến hoạt động quảng cáo, rao vặt qua mạng viễn thông, CNTT hoặc khi nhận được các tin nhắn, cuộc gọi, thư điện tử không mong muốn, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Một số khái niệm

1.1. Tin nhắn đăng ký quảng cáo: là tin nhắn mà Người quảng cáo thực hiện gửi đến khách hàng để xác nhận khách hàng có hay không đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo.

1.2. Tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo: là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông.

1.3. Tin nhắn rác/cuộc gọi rác/thư điện tử rác bao gồm:

- Tin nhắn/ thư điện tử/ cuộc gọi quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn/ thư điện tử/ cuộc gọi quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn/thư điện tử quảng cáo, gọi điện quảng cáo tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 .

- Tin nhắn/ thư điện tử/ cuộc gọi vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

1.4. Danh sách không quảng cáo (DNC: DoNotCall): là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng số điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.

2. Tin nhắn/cuộc gọi/thư điện tử quảng cáo

2.1. Nhận diện

a) Tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên: có gắn nhãn [DKQC] đặt ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn; thông tin tối thiểu bao gồm: giới thiệu người quảng cáo, hướng dẫn đăng ký nhận/từ chối nhận quảng cáo.

b) Tin nhắn quảng cáo: Có tên định danh; được gắn nhãn [QC] hoặc [AD] đặt ở vị trí đầu tiên trong phần nội dung tin nhắn; cuối nội dung tin nhắn có phần hướng dẫn khách hàng từ chối nhận tin nhắn quảng cáo mà khách hàng đã đăng ký nhận trước đó; trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

c) Cuộc gọi quảng cáo: mọi cuộc gọi quảng cáo đều phải có đầy đủ thông tin về người thực hiện cuộc gọi quảng cáo (gồm tên, địa chỉ) và được giới thiệu đầu tiên trước khi cung cấp nội dung quảng cáo; trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

d) Thư điện tử quảng cáo: có gắn nhãn [QC] hoặc [AD] đặt ở vị trí đầu tiên trong phần chủ đề; thông tin về Người quảng cáo (bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ địa lý, địa chỉ Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (nếu có)) đặt trước phần lựa chọn cho phép Người sử dụng từ chối nhận thư điện tử quảng cáo; trường hợp quảng cáo cho các dịch vụ có thu cước thì phải cung cấp đầy đủ thông tin về giá cước.

2.2. Đăng ký tham gia danh sách không quảng cáo (DNC)

Người sử dụng điện thoại thực hiện đăng ký tham gia danh sách DNC khi không muốn nhận các tin nhắn, cuộc gọi liên quan đến quảng cáo. Cách thức đăng ký cụ thể như sau:

a) Thực hiện thông qua việc gửi tin nhắn SMS tới đầu số 5656

- Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận tin nhắn quảng cáo

+ Cú pháp đăng ký: DK DNC S gửi 5656;

+ Cú pháp hủy: HUY DNC S gửi 5656.

- Đăng ký hoặc hủy đăng ký Danh sách không nhận cuộc gọi quảng cáo

+ Cú pháp đăng ký: DK DNC V gửi 5656;

+ Cú pháp hủy: HUY DNC V gửi 5656.

 - Đăng ký hoặc hủy đăng ký danh sách không nhận tin nhắn và cuộc gọi quảng cáo

+ Cú pháp đăng ký: DK DNC gửi 5656;

 + Cú pháp hủy: HUY DNC gửi 5656.

* Thực hiện thông qua website

- Các bước thực hiện Đăng ký/Hủy đăng ký vào Danh sách DNC trên website:

+ Bước 1: Truy cập website https://khongquangcao.ais.gov.vn/

+ Bước 2: Nhập số thuê bao cần Đăng ký/Hủy đăng ký Danh sach DNC.

+ Bước 3: chọn nút “Đăng ký” để thực hiện đăng ký vào Danh sách DNC; hoặc chọn nút “Hủy đăng ký” để rút khỏi Danh sách DNC.

+ Bước 4: Nhập mã OTP mà hệ thống gửi; chọn nút “Tiếp tục” để hoàn thành việc Đăng ký/Hủy đăng ký.

3. Xử lý tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác

Khi nhận được tin nhắn/cuộc gọi/thư điện tử được xác định là tin nhắn/cuộc gọi/thư điện tử rác, đề nghị các tổ chức, cá nhân:

- Không thực hiện phản hồi hoặc làm theo các hướng dẫn trong các tin nhắn/cuộc gọi/thư điện tử rác.

- Phản ánh về các cơ quan chức năng để được hỗ trợ; trên cơ sở phản ảnh của các tổ chức, cá nhân, Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin) sẽ thực hiện việc xác minh và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm ngăn chặn, xử lý các số điện thoại, địa chỉ mail phát tán các tin nhắn/cuộc gọi/thư điện tử rác.

Các phương thức phản ánh, cung cấp các bằng chứng cụ thể như sau:

3.1. Đối với tin nhắn rác, cuộc gọi rác

a) Cách thứ nhất: phản ánh qua đầu số 5656

* Phản ánh tin nhắn rác theo cú pháp: S [nguồn phát tán][nội dung SMS rác] hoặc S (nguồn phát tán)(nội dung SMS rác) gửi 5656.

Ví dụ: S (0985931054)(E Nhan lam cac Loai Giay Phep Laj Xe: May',0t0 + Giay To nhà dat,CMT + Bäng Cäp3 ,CaøDang ,Däi H0c,Sø Hong,Sø D0 vv. ThänhT0an Khi NhanHang. GOl: ) gửi 5656.

* Phản ánh cuộc gọi rác theo cú pháp: V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656.

Ví dụ: V (0985931054)(Cuộc gọi quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ bất động sản của công y A) gửi 5656.

b) Cách thứ hai: phản ánh qua website

Truy cập website https://thongbaorac.ais.gov.vn, vào mục “Phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác”.

- Bước 1: chọn loại phản ánh (tin nhắn rác, cuộc gọi rác).

- Bước 2: Nhập nguồn phát tán tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác (thuê bao, đầu số hoặc Brandname gửi tin nhắn, gọi điện).

- Bước 3: Nhập số điện thoại phản ánh.

- Bước 4: Nhập nội dung tin nhắn rác, cuộc gọi rác.

- Bước 5: Upload bằng chứng là ảnh chụp màn hình tin nhắn rác hoặc file ghi âm cuộc gọi (nếu có).

- Bước 6: Nhấn nút “Phản ánh” đề nhận mã OTP.

- Bước 7: Nhập mã OTP đã nhận được.

- Bước 8: Nhấn nút “Hoàn thành”.

3.2. Đối với thư điện tử rác:

a) Cách thứ nhất: phản ánh thông qua việc chuyển tiếp thư điện tử rác tới địa chỉ thư điện tử: chongthurac@vncert.vn;

b) Cách thứ hai: phản ánh theo hướng dẫn tại website thongbaorac.ais.gov.vn hoặc tổng đài hoặc ứng dụng (https://chongthurac.vn/ho-tro/).

c. Hướng dẫn xử lý thư rác trên hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh (mail.laocai.gov.vn):

Cách 1:

+ Bước 1: Tại chức năng Hộp thư đến, trong danh sách hộp thư đếnngười sử dụng bấm chuột phải vào thư cần đánh dấu là thư rác.

+ Bước 2: Hiển thị bảng công cụ, người dùng chọn nút Đánh dấu là thư rác

+ Bước 3: Sau khi đánh dấu thành công, hệ thống chuyển thư đã đánh dấu vào thư mục Thư rác

Cách 2:

+ Bước 1: Tại chức năng Hộp thư đến, trong danh sách hộp thư đếnngười sử dụng tích vào ô lựa chọn vào các thư cần đánh dấu là thư rác.

+ Bước 2: Người sử dụng bấm nút Thư rác trên thanh công cụ

+ Bước 3: Sau khi đánh dấu thành công, hệ thống chuyển thư đã đánh dấu vào thư mục Thư rác

  Lưu ý: Các cá nhân, tổ chức sử dụng hộp thư điện tử của tỉnh tuyệt đối không thực hiện các hành động như: trả lời, chuyển tiếp, tải file, cung cấp thông tin,… cho các thư điện tử có nội dung chào mời, quảng cáo về các dịch vụ bán hàng hoặc tuyên truyền các nội dung chống phá đảng, nhà nước,... để tránh các nguy cơ gây mất an toàn, an ninh thông tin mạng.

4. Công tác tuyên truyền:

Nhằm phổ biến rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để hạn chế tối đa các cuộc gọi, tin nhắn, thư điện tử rác, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

  • Các Sở, Ban, Ngành, UBND huyện/thành phố/thị xã phổ biến tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết.
  • Các cơ quan: Báo Lào Cai, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Ban biên tập các cổng thông tin điện tử tuyên truyền trên hệ thống thông tin do mình quản lý.

Trên đây là nội dung tuyên truyền, hướng dẫn của Sở TT&TT, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân quan tâm triển khai các nội dung nêu trên, góp phần bảo vệ người dân cũng như hoạt động thông tin liên lạc, ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh./.

 

(Nguồn: Công văn số 43/STTTT-BCVTCNTT ngày 17/01/2022)

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 359
  • Trong tuần: 6,121
  • Tất cả: 2,352,697
Đăng nhập