Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về An toàn thông tin"
Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 893/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin đến năm 2020.

Mục tiêu của Đề án đến năm 2020, công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin (ATTT) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATTT. Cụ thể:

Dưới 50% các sự cố mất ATTT xảy ra vì lý do bắt nguồn từ nhận thức yếu kém về các nguy cơ mất ATTT của con người.

Trên 50% người sử dụng nói chung, trên 60% học sinh và trên 70% sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cơ bản phòng tránh mất ATTT; chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về ATTT.

Trên 80% công chức, viên chức, cán bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng đơn giản để bảo đảm ATTT khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Trên 80% cán bộ, công nhân viên, người lao động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, được tuyên truyền, phổ biến về nguy cơ, quy trình điều phối ứng cứu, xử lý sự cố mất an toàn thông tin; trách nhiệm và quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực ATTT.

Trên 90% phóng viên hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến về các nguy cơ, hậu quả và trách nhiệm trong vấn đề mất an toàn thông tin; xu hướng và tình hình mất an toàn thông tin tại Việt Nam và trên thế giới.

Đề án đưa ra 5 nhiệm vụ chính để thực hiện các mục tiêu nêu trên:                                                               

Một là, định hướng hoạt động và xây dựng, biên tập các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi Đề án. Cụ thể, xây dựng định hướng và hướng dẫn thực hiện các hoạt động tuyên truyền chung hàng năm của Đề án; xây dựng, biên tập tài liệu tuyên truyền sử dụng chung cho các đối tượng và theo chủ đề, chuyên đề phù hợp với từng nhóm đối tượng thuộc phạm vi Đề án; xây dựng vận hành và bảo đảm ATTT cho hệ thống lưu trữ, chia sẻ và quảng bá các tài liệu tuyên truyền thuộc phạm vi Đề án.

Hai là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT ở các cơ sở giáo dục. Cụ thể, rà soát chương trình, nội dung, thời lượng giảng dạy và biên tập tài liệu giáo dục về ATTT lồng ghép vào môn tin học, hoạt động ngoại khoá phù hợp với từng lớp học, bậc học (từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông); tổ chức các cuộc thi về ATTT cho các nhóm đối tượng khác nhau là học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

Ba là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội như: mở chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện các nội dung tuyên truyền; sản xuất phóng sự, chương trình, trao đổi, đối thoại trên hệ thống phát thanh, truyền hình; đưa tin, bài viết trên hệ thống báo chí, báo điện tử, trang tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội; tổ chức tập huấn, phổ biến cho đội ngũ phóng viên CNTT về các nội dung của Đề án.

Bốn là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các hệ thống thông tin cơ sở như: tuyên truyền trên cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức nhà nước các cấp; thực hiện tuyên truyền theo từng điểm, các địa điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy nhập Internet công cộng.

Năm là, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các phương thức khác như: xây dựng, vận hành tổng đài hỗ trợ, tư vấn ATTT cho người sử dụng thiết bị công nghệ thông tin; tuyên truyền trực quan, sử dụng pa-nô, áp phích, các vật dụng được in ấn thông tin tuyên truyền, biểu trưng nhận diện thông điệp tuyên truyền; tổ chức các sự kiện thường niên và các đợt sự kiện theo tuần, tháng về an toàn thông tin, kết hợp với tổ chức hội thảo, tọa đàm, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm; tổ chức đánh giá, công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ ATTT tiêu biểu để tổ chức, cá nhân biết và sử dụng; phối hợp cùng các tổ chức quốc tế triển khai các chương trình nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT trong khu vực và quốc tế.

Đề án cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án, trong đó có trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo chí thuộc địa bàn quản lý thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về ATTT qua các hệ thống thông tin cơ sở…

Sở Thông tin và Truyền thông với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông nói chung và lĩnh vực ATTT nói riêng sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao trong Đề án, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm ATTT trên địa bàn tỉnh./.

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 214
  • Trong tuần: 1,437
  • Tất cả: 2,354,586
Đăng nhập