Hướng dẫn tuyên truyền tháng 6 năm 2023

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Kết quả các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trọng tâm là chuyến đi của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Charles III tại Vương quốc Anh; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 42 tại Labuan Bajo, Indonesia; chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng và làm việc tại Nhật Bản; chuyến thăm Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa của đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Trong tuyên truyền cần nhấn mạnh về chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc; khẳng định uy tín, vai trò, vị thế quan trọng của Việt Nam trong chính sách đối ngoại ở khu vực cũng như trên thế giới.

1.2. Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và lợi ích của việc sử dụng ứng dụng VNeID đối với người dân, doanh nghiệp và cơ quan hành chính. Tuyên truyền về chức năng, tính năng và cách thức cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VNeID một cách đơn giản, thuận tiện và an toàn; tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc sử dụng ứng dụng VNeID trong công tác quản lý nhân khẩu, hộ tịch và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến liên quan đến nhân thân của công dân gắn với nội dung, nhiệm vụ được nêu trong Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 05/5/2023 của Tỉnh uỷ Lào Cai về đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai doạn 2023-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2023 và các năm tiếp theo; Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 17/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về chuyển đổi số tỉnh Lào Cai đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

1.3. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2023; các hoạt động, phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai (23/9/1958 - 23/9/2023) gắn với kỷ niệm 120 năm Du lịch Sa Pa (1903-2023); tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, liệt sĩ, người có công,… trên địa bàn tỉnh; gương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội,...

1.4. Tiếp tục tuyên truyền nội dung trọng tâm 06 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 12 (Kỳ họp giải quyết công việc phát sinh), HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI ; tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; nội dung, diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

1.5. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Kết luận của Ban chấp hành Trung ương ngày 09/5/2023 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư vế tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; nội dung, yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

1.6. Tiếp tục tuyên truyền nội dung, điểm mới của Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lần thứ 3); Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3;  Trong tuyên truyền cần khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đồng thời, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ này.

1.7. Tình hình an ninh trật tự, công tác phòng, chống thiên tai, cháy nổ, phòng, chống dịch bệnh,…

1.8. Các ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử, chính trị: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911); ngày Môi trường thế giới (05/6); ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6); ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

2. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2023)!

- Chào mừng kỷ niệm 98 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023)!

- Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

- Chuyển đổi số kết sức mạnh - nối thành công

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6!

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình!

- Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

- Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023!

- Kiên định đường lối đổi mới của Đảng!

- Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh!

- Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

- Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm !        

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 

Theo Hướng dẫn số 118-HD/BTGTU ngày 26/5/2023

image

image

Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 685
  • Trong tuần: 3,906
  • Tất cả: 2,277,572
Đăng nhập